Tag: church music

Tichá noc svätá noc (Silent Night in Slovak)

YouTube Video

Vocals: Folklore ensemble from Kovacica
Evangelical version of the song Silent Night Holy Night
Christmas Song
Christmas in Kovacica 2018

Tichá noc, svätá noc.
Usnula zem celá,
dvaja len bdejú v Betleheme;
v jasliach Dieťa tam utešené
tíško, spokojne spí…

READ MORE